Vi er i gang med utbedring av vårt uteområde🚛

Til stor begeistring for mange av barna er det nå store anleggsmaskiner på barnehagens uteområde.

Ikke hver dag vi kan glede oss over anleggsmaskiner på nært hold i barnehagen. 

Det kan vi nå. Vi har startet arbeidet med å utbedre situasjonen med overvann i barnehagen.

Ved å bytte kummer og sikre at vi har forhold som fører vannet vekk fra området håper vi på mindre vann på uteområdet når det regner på sitt verste. Vi vil samtidig også gjøre noen endringer på lekeplassen.

Vi gleder oss over forbedringene som kommer og håper på forståelse for at det i en overgangsfase vil bære preg av at det er arbeid som pågår. Vi er heldig å ha et stort uteområde så vi har alternative områder å tilby barna de ganger arbeidet pågår i barnehagens åpningstid. 

Utbedringene er i samsvar med innspill fra foreldre og personal etter å ha uteområdet som hovedtema på felles møter. Dette fokuset så vi var ønskelig å ha etter brukerundersøkelsen 2017. Bilde er fra invitasjonen til foreldremøte der vi satt av en kveld til å planlegge og diskutere forslag og løsninger. En lang prosess og nå gleder vi oss over synlige resultat.