Påmeldinga til DUÅ kurs opnar 8. januar. Lenke til påmeldingsskjema finn du i teksten.

I haust arrangerte Os kommune to foreldrekurs i «De Utrolige Årene». Kursa blei raskt fullteikna, og foreldra som deltok har gitt gode tilbakemeldingar. I februar startar vi nye kurs.