Pressekonferanse for barn

Mange barn har spørsmål om korona-viruset. Derfor arrangerer regjeringen, i samarbeid med NRK Supernytt og Aftenposten Jr, en egen pressekonferanse for barn.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministeren-holder-pressekonferanse-for-barn/id2693657