Ny smitteveileder for barnehagene.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet ny veileder med en trafikklysmodell tilpasset kontaktreduserende tiltak avhengig av smittesituasjonen i samfunnet.

Barnehagene har fått uke 23 på å tilpasse driften til den nye veilederen. Vi oppdaterer foreldre om vår videre drift i løpet av uke 23.

Vi vil takke dere foreldre for et godt samarbeid, tillit og gode tilbakemeldinger til de valg vi har tatt så langt i denne situasjonen.

Selv om hverdagen vår er preget av nye rutiner har vi klart å skape gode rammer og innholdsrike dager. Litt av dette viser vi med bilder fra denne uken som nå avsluttes og benytter samtidig anledningen til å ønske dere god helg fra oss i Nøtteliten!