Årets livredningsprøve ble vel gjennomført av personalet i et høstkaldt Vindalsvann.

I praksis betyr dette at barnehagen kan tilby barna aktiviteter i, på, ved eller i nærheten av vann.

Opplæringen var i regi av Norges Livredningsselskap. Kurset er en "årlig prøve" som består av oppdatering på HLR, selvberging, tilsyn og livredning. Det er viktig at ferdigheter i livredning holdes ved like. Det er både teoretiske temaer, samt praktiske øvelser utendørs. I tillegg til oppfrisking av svømme- og livredningsaktiviteter er det og god læring ved å utveksle erfaringer.

Oppfriskingen skal bestå av en gjennomgang av ulike ferdigheter som er viktige å kunne beherske ved vann, blant annet forlenget arm, livreddende førstehjelp og grunnleggende sikkerhetsregler. I tillegg skal det være en praktisk prøve i vann med ilandføring.  

Det er spesielt viktig for personalet å gjennomføre prøven i Vindalsvannet som er et viktig turmål sammen med barna. Kartlegging av området på land og i vann er en fordel. 

Lavvoen fungerer fint som "garderobe"

Den praktiske prøven er i full gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På en uke med regn nesten hver dag var vi heldig med kursdag den ene dagen med oppholdsvær og noen få glimt med sol.Vi er heldig som kan tilby barna så flotte naturopplevelser like ved barnehagen.

                  

Tusen takk til personalet som gjennomførte prøven og gir barnehagen muligheter for å tilby barna opplevelser også ved vann. Gjennom barnehageløpet og progresjon i vårt pedagogiske opplegg vil barna få glede av disse erfaringene.