Barnehagedagen 2017

Vi vil leke, er tema for barnehagedagen 2017. Denne dagen vil vi gi dere et innblikk i lekens verden gjennom bilder ved dagens slutt. Barna bestemmer selv tema og innhold. I lekens verden kan alt skje... Vennskapsbånd etableres, ny kunnskap oppdages og ikke minst barna får uttrykke seg helt naturlig.

 Tirsdag 14. mars feires Barnehagedagen 2017 over hele landet. 

Leken og det å ha noen å leke med, er det som barn selv sier er viktigst for å trives. Slagordet denne gangen er derfor: "Vi vil leke". Barnehagedagen markeres i mars hvert år. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Barnehagedagen kan bidra til å spre kunnskap om barnas barnehagehverdag og barnehagens innhold.                                                                Lek som tema Vi ønsker å skape større forståelse for barnehagens arbeid med å sikre den gode leken – for alle barnehagebarn. Barns muligheter til å leke er avgjørende i barns utvikling, og vi må vise hvorfor og hvordan.

Barna forteller til forskere som spør, at det viktigste for deres trivsel i barnehagedagen er å leke og det å ha venner å leke med (Rapport: Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen, 2015). FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å få leke. At barnehagen skal legge til rette for barns lek framgår også tydelig i barnehagelovens formål: Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og LEK, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Fra oktober 2016 ble forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sendt ut på høring. Hvordan leken omtales blir viktig å diskutere ute i barnehagene og barnehagene må bidra med innspill for å få en best mulig omtale av leken i den nye rammeplanen.

Synliggjør lekens betydning Det foregår masse godt arbeid med lek og vennskap i barnehagene i Norge. Debatten om barnehagens innhold viser at det er behov for at vi synliggjør lekens betydning, ikke bare som et middel for læring og utvikling, men også som barns naturlige uttrykksform.

Vi benytter anledningen til å synliggjøre arbeidet med lek og lekens betydning for barns vennskap.