Planleggingsdag fredag 1.september

Fredag 1.september er barnehagen stengt og det gir personalet mulighet for faglig utviklingsarbeid.

Fredag 1.september er det klart for dette barnehageårets første planleggingsdag. Barnehagen er da stengt for barna men personalet er på jobb men denne dagen kun med faglig fokus.

DUÅ er et pågående arbeid i barnehagen som dere kan lese mer om i vår årsplan. Årsplanen finner dere også her på vår hjemmeside. Første del av planleggingsdagen vil vi ha en DUÅ arbeidsøkt sammen med en av de ansvarlige for DUÅ i Os Kommune. Dette ser vi frem til. 

Den andre delen av planleggingsdagen vil vi ha oppstart av arbeidet med SPRÅKLØYPER. Dette er en kompetanseutviklingspakke med tre kjernekomponenter fordelt på 10 arbeidsøkter. Vi starter opp med tema språklæring hvor vi vil ha fokus på barns språkutvikling, språk og lesing. 

Dette er to arbeidsøkter som vil ha direkte betydning for vårt arbeid med barna. Ny kunnskap som bidrar til å ivareta vår verdi om å være i utvikling for å kunne leve opp til vår visjon...å skape et herlig sted på jord for liten og for stor.