Er dere tilbudt plass i barnehagen fra august 2019

Informasjon fra avdelingen kommer i posten til dere i begynnelsen av mai. Vi ser frem til å gi dere et barnehagetilbud i Nøtteliten .

Vi ser frem til å ta imot dere i barnehagen. Dere vil få brev i posten i begynnelsen av mai med mer informasjon. Før oppstart vil det bli arrangert felles informasjonsmøte for alle foreldre. Det vil også bli satt opp besøksdag for barn og foreldre på avdelingen som skal ta imot dere.

Vi er takknemlig for å skulle få gi dere et barnehagetilbud i Nøtteliten. 

Invitasjon til foreldremøte for foreldre til nye barn med oppstart høsten 2019