Barnehagens uteområde er nå stengt

Avgørelsen om å holde uteområdet stengt gjelder alle barnehager i tilsvarende situasjon. Dette er gjort for å beskytte de barna som må være i barnehagen fordi begge foreldrene har viktige yrkesroller som i denne krisesituasjonen er spesielt viktige for å forebygge, ivareta og håndtere. Hensynet gjelder også overfor foreldrene og personal som må forholde seg til barnehagehverdagen. 

Vi er takknemlig for å samarbeide for å legge forholdene best mulig tilrette for dugnad til vårt felles beste. Det er mange som bidrar med en viktig innsats. Tusen takk!

Disse kronene ble delt ut til en mamma og pappa i dag etter endt arbeidsdag.