Skal ditt barn begynne i Nøtteliten eller starte på ny avdeling ved nytt barnehageår?

Vi planlegger barnehagestart ut fra koronasituasjonen. Dette betyr en tilpasset situasjon etter forholdene. Velkomstbrev med detaljer sendes ut fra avdelingen barnet skal begynne på.

Fra høsten skal barnehagene planlegge for en mer normal barnehagehverdag med utgangspunkt i gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele avdelinger kan være samlet og at alle barn skal få et fulltidstilbud. Det er fortsatt barnehageloven som regulerer rammene for barnehagene. Les mer om nivåinndeling av smitteverntiltakene.

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, vil vi være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå. Barnehagen har derfor planer med tiltak tilpasset de tre nivåinndelingene grønn, gul og rød. Disse beredskapsplanene sikrer at vi raskt kan veksle mellom de ulike nivåene og sørge for et trygt og godt barnehagetilbud.  

Tilvenningen vil også være tilpasset situasjonen. Barnehagetilvenning kan gjennomføres normalt ved grønt nivå. Ved gult og rødt nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten / gruppen barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig. Barn og foresatte kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute.

Ved rødt nivå, vil kun et barn per kohort tilvennes om gangen.

Dere vil bli næremere informert når dere kommer i barnehagen om hvilke tiltak som er nødvendig ut fra situasjonen vi forholder oss til. 

Har dere spørsmål sendes disse til post@nottelitenbarnehage.no