Påminnelse fra helsemenisteren!

Bent Høye minner om de fire hovedområdene som kan være med å snu den økende Korona smitten i samfunnet. Her illustrert med tegninger laget i barnehagen.

1. Vaske hender 

 

2. Holde avstand

3. Holde seg hjemme når man er syk 

4. Begrense antall mennesker man treffer

 

Se også:

https://bjornafjorden.kommune.no/aktuelt/arkiv/covid-19-anbefalingar-i-bjornafjorden-kommune-i-samband-med-smittesituasjonen-i-bergen.25149.aspx