Kvalitet i barnehagen

Hva er kvalitet i barnehagen og hvordan måler vi kvalitet? Disse spørsmålene påvirker våre valg, vårt arbeid og vår hverdag med barna.

Kvalitet i barnehagen er et tema som er i søkelyset og hos oss i Nøtteliten. 

Tema har vært oppe til diskusjon på de ulike arenaene i barnehagen. Det være seg på avdelingsmøter med assistentene, fagmøte med pedagogene, SU møte med foreldrene og styremøte med våre eiere. Det er inspirerende å bevisstgjøre seg vår kvalitet, vår styrke og vår særegenhet. Utviklende er det å sette ord på det som bør justeres ved vår praksis. En av våre verdier som vi jobber etter er nettopp å være i utvikling.

Representanter fra personalet har deltatt på Utdanningsdirektoratet sin konferanse i Bergen med tema: Kvalitet i barnehagen. Med bakgrunn i ny forskning, nye metoder og verktøy utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, har vi fått verdifull informasjon til håndtering av spørsmålene nevnt innledningsvis. I dette arbeidet har vi gjennomført både ståstedsanalyse, foreldreundersøkelse og barnesamtaler.

Pedagogene har også deltatt på fagkonferanse i regi av Glødnettverket i Hordaland ved Fylkesmannen. Vi fikk her en oppdatering gjennom en presentasjon av ny forsking innen kvalitet og kvalitetsheving, og framtidas pedagogiske kompetanse.

Vi er heldig å ha et engasjert FAU som bringer foreldrenes saker videre. Foreldreundersøkelser gir oss en retningsviser for veien videre.  Svarene i undersøkelsen vil danner utgangspunkt for diskusjoner på møter både med personalet, våre eiere og dere foreldre.  Dette vil føre til en kontinuerlig justering av tilbudet for å sikre en best mulig barnehagehverdag for barna i Nøtteliten. Vi gleder oss over at vårt beste resultat på høstens foreldreundersøkelse nådde nesten helt opp på høyeste snitt, 5. På spørsmålet om barnet trives i barnehagen fikk vi et gledelig snitt på 4,9.