Styret

Barnehagens styre består av 2 medlemmer fra hver av eierorganisasjonene Os Sokneråd og Søfteland Indremisjon. 

Styret er engasjert i stiftelsens virksomhet og sikrer at det er  samsvar med ønsket formål, vedtekter for øvrig, og de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Antall styremøter varierer gjennom året avhengig av pågående saker.  En av representantene deltar også på samarbeidsmøte sammen med daglig leder og representanter fra foreldre og personal ca 3 ganger i året.  Styret deltar ellers ved behov. Det utbetales ikke godtgjørelse for arbeidet styremedlemmene gjør.