FORELDRERÅD

Foreldrerådet består av alle foreldrene til barna i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådsstyret består av 2 representanter fra hver avdeling, til sammen 10 stykker. Foreldrerådsstyret velger leder, nestleder, sekretær og kasserer. Leder og nestleder er representanter i samarbeidsutvalget. Representantene sitter i 2 år av gangen og det velges 1 fra hver avdeling hvert år slik at det sitter 5 erfarne og 5 nye i FAU til en hver tid.