Temaarbeid

Vi jobber med ulike tema gjennom barnehageåret. Mer informasjon finner du i vår årsplan.

Høsten er til eksempel tiden for å se resultatet av det vi sådde i vår. Prosessen fra å sette poteter, vanne og tilslutt høste har gitt ny kunnskap gjennom direkte erfaringer. Tema blir avsluttet med potet fest, et deilig måltid med poteter i mange varianter.