Åpningstid

Barnehagens åpningstid er: 7.00-16.30

Vår kjernetid er fra 9.30 - 14.30. I denne tiden foregår alle aktivitetene.

Vi setter pris på om dere sender sms eller ringer før 9.30 hvis dere leverer eller henter barnet i løpet av vår kjernetid. Vi har da program og er gjerne utenfor barnehagens område. Levering og henting krever da spesiell planlegging og avtale.