Barnehagemiljø og mobbing

Vi har nulltoleranse når det gjelder mobbing i barnehagene i Os kommune. Det er viktig at foreldre eller andre melder fra til barnehagen dersom de opplever at barn faller utenfor fellesskapet eller er del av uheldige samspillsmønster. Slike mønster må brytes slik at alle barn opplever å være en del av et trygt og godt psykososialt miljø som bidrar til trivsel, anerkjennelse og mestring.