Eget bibliotek

Vi har eget bibliotek med gode rammer for lese aktiviteter. Vi oppgraderer kontinuerlig vår boksamling for å sikre ulike tema og tekster som kan fenge barn i de ulike aldersgrupper.

Høsten 2017 startet vi i Nøtteliten opp med Språkløyper. Dette er en nasjonal strategi av Kunnskapsdepartementet for å styrke språk, lesing og skriving. Språk og leseaktiviteter skal være en naturlig del av hverdagen vår. Språklæring skjer når barnet får bruke språket i meningsfulle situasjoner, gjennom engasjement i språklige aktiviteter, støttet av voksne som vet hvordan de skal legge tilrette. 

I biblioteket er det alltid en voksen tilgjengelig som kan lese for barna når de ønsker dette spontant. I tillegg er språkløyper også satt inn i et planlagt program med avsatt tid til lesing.

 Biblioteket har ulike lesekroker og kan derfor brukes av flere samtidig. Rommet er skjermet og vi er bevisste på å ha rolige omgivelser.

 

 

 

Vi har et variert utvalg av bøker i forhold til barnas alder, interesser, leseerfaring og modenhet. 

Her er forholdene lagt tilrette for at alle skal få gode leseopplevelser.

I skrivende stund høres engasjerte barn og voksne i samtale om en av bøkenes innhold.

Vår leseglede er alltid tilstede...er vår visjon i forhold til arbeidet med Språkløyper og vi  

er klar for det videre utviklingsarbeidet i forhold til barnas språkmiljø i barnehagen.