Vi gleder oss over svært godt resultat etter foreldreundersøkelsen i barnehagen.

Vi har for tredje år på rad gjennomført Utdanningsdirektoratet sin foreldreundersøkelse. Svarene gir oss viktig informasjon i arbeidet med å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. 4,7 av 5 oppnåelige på generell tilfredshet er et resultat vi gleder oss over.

I foreldreundersøkelsen får foreldrene si sin mening om barnehagetilbudet. Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål, blant annet om barnas trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer.

Vår beste skår fikk vi på barnas trivsel. 4,8 av 5 oppnåelige er et resultat som er spesielt gledelig. Barnas trivsel er helt nødvendig som utgangspunkt for å kunne gi barna et utviklende tilbud de skal ha glede av.  

 

Personalet har diskutert hva som kan påvirke barnas trivsel i Nøtteliten. Vi tror dette bla er:

  • Voksne som trives i barnehagen. Vi har et godt arbeidsmiljø og dette er merkbart for barna.
  • Vi setter av god tid til tilvenning av nye barn. Trygge barn er en grunnleggende forutsetning.
  • Foreldrene ivaretas. Godt samarbeid med foreldrene er en viktig prioritet.
  • Vi jobber for å ivareta gode leverings og hentesituasjoner.
  • Vi gir barna varierte utviklende opplevelser.
  • Lite utskiftning av personalet.
  • Vi prioriterer å sette inn kjente vikarer ved behov.
  • Rett bemanning med høy kompetanse og erfaring.
  • Vi jobber for å være i faglig utvikling.
  • Synlig god relasjon mellom barn-personal og personal-barn.

Vi jobber daglig for å oppnå vår visjon: Et herlig sted på jord for liten og for stor

Takk til dere som deltok i undersøkelsen og gav oss et godt grunnlag for vårt utviklingsarbeid videre.