Barnehagens pedagogiske virksomhet

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Vi gir rom for at barn og foreldre kan medvirke i disse prosessene. Gjennom brukerundersøkelse, foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalg får også foreldrene anledning til å delta i planleggingsprosessene. Vi tar også med oss nyttig informasjon fra barna i deres innspill i barnesamtaler gjennom året.

Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet vil være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Barnehagens møtevirksomhet benyttes til dette. Dette gjelder avdelingsmøter, fagmøter, personalmøter, planleggingsdager, styremøter, SU møter og felles foreldremøter.

At vi planlegger arbeidet vårt betyr at vi i hverdagen har trygghet i tilbudet vårt til barna. Det er gjennomarbeidet, i progresjon og vi kan stå inne for at vårt tilbud er i samsvar med de forventninger og krav vi skal forholde oss til. Når vi har felles føringer og rammer fremstår vi også samlet som barnehage selv om vi har fem praktiserende avdelinger.

Barnehagen har fem planleggingsdager i året. Dette er viktige timer for personalet for å ivareta planleggingen av vår pedagogiske virksomhet. Oversikten over disse dagene er på barnehagens hjemmeside.