Musikkpedagogikk

Vi er glad for å kunne tilby barna musikkgrupper i barnehagen. Vår ressurspedagog er utdannet musikklærer og har ansvaret for musikkpedagogikk i barnehagen.

I Nøtteliten barnehage skal alle barn få et musikkpedagogisk tilbud. I tillegg til sang og musikk i barnehagehverdagen vil vi også ha egne grupper med musikklek. Her blir det fokus på lek med sang, rytmikk, instrumenter og bevegelse. Målet med gruppene er å la barna oppleve lek og glede med musikk.

I tillegg styrker musikkopplæringen blant annet språk, kroppsmestring, konsentrasjon, samarbeid og sosiale relasjoner. Latter, sang og lyden av instrumenter i bruk er et godt tegn på at barna synes musikklek er gøy.

Åpne lenken for å se hvilken effekt musikk bla har på utvikling av hjernen.

https://www.nrk.no/video/PS*a06c72e1-d729-457c-834a-7021b00085bb 

Barnehagen har et eget musikkrom. Musikkgruppene består av 2-5 barn. Hver avdeling har en fast tid hver uke for gjennomføring av grupper. 

For barna på de små avdelingene er det fokus på fri lek med sang og instrumenter. Vi synger sanger med bevegelser, konkreter og spiller på enkle rytmeinstrument. Sangene er kjente barnesanger som gjentas flere ganger. Gjerne med flere ulike tempi og dynamikk.

De store avdelingene har en mer fast rutine:

- Velkomstdel med sang og dans

- Innlæring av nye sanger

- Instrumentopplæring (Vi lærer ulike måter å spille på forskjellige rytmeinstrument, og blir kjent med melodiske instrument som klokkespill og ukulele)

- Musikklek

- Dans

- Avslutning

Når vi synger er det alltid lov for barna å danse, spille til på et instrument eller bare sitte og lytte. Det viktigste er ikke å lære mest mulig, men å skape musikkglede

 

Nytt tilbud betyr også ny investering av flere forskjellige instrumenter. Disse nye erfaringene og  opplevelsene gleder vi oss til å gi barna.

Musikkgruppene blir ledet av Anders Skaldebø, som er utdannet faglærer i musikk, med tilleggsutdanning i småbarnspedagogikk.