Barnehagen følger nå smitteforbyggende tiltak etter GULT nivå

Barnehagen iverksetter ulike tiltak avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell: grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet.

Modellen varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå).

Det er smittevernmyndighetene som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på i henhold til trafikklysmodellen.

I denne lenken er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for barnehager presentert: Nivåinndeling av smitteverntiltak for barnehage

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Barnehagen følger nasjonale retningslinjer og praktiserer tiltak for å ivareta en trygg barnehage for ditt barn også under situasjonen med Covid-19. Vår praksis er kort oppsummert her: Slik sørger vi for trygg barnehage

Denne siden vil være oppdatert med nivåsituasjonen barnehagen forholder seg til som grunnlag for tiltak.

Takk for godt samarbeid mellom hjem og barnehage for at våre tiltak skal fungere best mulig!

Takk også til dere andre som respekterer at vårt uteområde holdes stengt etter vår åpningstid!

Vi er avhengig av et samarbeid for å kunne ivareta barn, personal og foreldre i barnehagen best mulig i denne situasjonen hvor vi forholder oss Covid-19. 

En takknemlig hilsen fra Ingvild Vevle Chyba

Daglig leder