Barnehagen følger nå smitteforbyggende tiltak etter GULT nivå.

Nasjonal smitteveileder for barnehager oppdateres til enhver tid i tråd med ny kunnskap. 25.mars ble siste oppdatering innført og barnehagens beredskapsplaner er justert etter dette.

Barnehagen har egen beredskapsplan med utgangspunkt i nasjonal trafikklysmodell. Denne modellen er utviklet med tanke på å kunne holde barnehagene åpne til tross for ulikt smittenivå i samfunnet. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledere med graderte råd (trafikklysmodellen) for å ivareta smittevernet i barnehager ved varierende smittenivå lokalt og/eller nasjonalt. Modellen varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå).

I denne lenken er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for barnehager presentert: Nivåinndeling av smitteverntiltak for barnehage

Veilederne tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering. Veilederne kommer i tillegg til eksisterende regler og retningslinjer beskrevet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Smittevilederen for barnehager utgitt i sin helhet finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-barnehager/

Barnehagen følger nasjonale retningslinjer og praktiserer tiltak for å ivareta en trygg barnehage for ditt barn også under situasjonen med Covid-19. Vår praksis er kort oppsummert her: Slik sørger vi for trygg barnehage

Det har stor betydning at barna kan gå barnehagen i utbrudds-perioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. Alle som har en rolle i barnehagen må sammen bidra for å sikre best mulig smittevern. Dette gjelder både foresatte og ansatte.Vi er takknemlig for og avhengig av ditt bidrag til dette.  

Tusen takk for din hjelp!