Munnbind i barnehagen

Vi ber om at munnbind brukes i levere og hentesituasjonen i barnehagen.

Av hensyn til barn, personal og foreldre ber vi om felles praksis. Dette er et tiltak mot smittespredning fordi vi ser at de ansatte må tett på - også foreldrene, når barna leveres om morgenen. Det kan være noen som trenger litt ekstra trøst, eller har vanskelig for si ha det til mamma eller pappa. 

De nye virusvariantene er mer smittsomme i alle aldersgrupper, også blant barn og unge, men også disse virusvariantene smitter mindre fra barn enn fra voksne.

Når andre aldersgrupper har svært strenge begrensninger på sosial kontakt, er skoler og barnehager et av få steder der mennesker møtes. Vi er derfor avhengig av gode smitteverntiltak.

Andre tiltak er:  effektiv levering og avstand mellom familier i garderoben. Takk for deres tålmodighet når dette medfører venting utenfor avdelingen.

 

FHI sin siste rapport om smittesituasjonen i barnehager og skoler kan dere lese her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/ny-rapport-smittesituasjonen-for-covid-19-i-skoler-og-barnehager-mars-2021/

 

De flotte tegningene i denne artikkelen er laget av barn i Nøtteliten.