Stiftelsen Nøtteliten barnehage

Barnehageeier har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Stiftelsen ledes av et styre som utgjør eiernemd og består av 2 medlemmer fra hver av eierorganisasjonene, Os Sokneråd og Søfteland Indremisjon. Sommeren 2019 er det 20 år siden Stiftelsen Nøtteliten Barnehage ble opprettet. Nøtteliten er en ideell stiftelse hvor et evt overskudd går direkte til driften og det utbetales ikke godtgjørelse til styrets medlemmer.

Stiftelses styre har i løpet av disse årene videreutviklet barnehagen og har fra start hatt fokus på kvalitet i barnehagetilbudet. Med å ta avgjørelsen om å satse på nybygg til ca. 16 millioner var målet å reise et bygg som skulle møte fremtidens krav og forventning, samt å øke kapasiteten fra 36 til ca. 100 plasser. Høsten 2005 sto bygget ferdig, funksjonelt og moderne.

Styret er engasjert i stiftelsens virksomhet og sikrer at det er samsvar med ønsket formål, vedtekter for øvrig, og de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Barnehageeier har dermed det juridiske ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. En av representantene deltar også på samarbeidsmøte sammen med daglig leder og representanter fra foreldre og personal. Det sikres med dette god kommunikasjon og felles mål for barnehagens arbeid. 

Stiftelsen ble opprettet med det formål å gi barna verdier som vil følge dem videre i livet. De verdier vil være med å gi barna, betydning også for kommende generasjon.

Stiftelsen Nøtteliten Barnehage er nå ledet av:

Arne Tveit, Elin Skaatun og Margunn Alice Espeland