Vi har ungdomsskolegutter som lekeressurs i barnehagen.

Ungdomsskolegutter som er med å leke...det er gøy det!

Prosjektbarnehage

Os kommune ble i 2014 tildelt midler fra Fylkesmannen i Hordaland til prosjektet.  Prosjektet er avsluttet men dette arbeidet er videreført. Nøtteliten barnehage er en av 6 deltakende barnehager i Os. Både Os ungdomsskule og Nore Neset ungdomsskule er med i dette samarbeidet.

Guttene som er interessert i å delta retter søknad til barnehagen, og det er barnehagen som ut fra søknad vurderer hvem som skal få tilbud om jobb. Guttene får lønn for arbeidet. 

 

Kva er ein lekeressurs?

En lekeressurs er ungdomsskolegutter som kommer til barnehagen for å være sammen med barna. Lekeressursen er med barna på deres premisser, men kan også ta initiativ til aktiviteter. I Nøtteliten er lekeressursene veldig høyt verdsatt av barna.

Dere har gjerne sett guttene i lek ute med barna?

Målet er at ungdomsskuleguttene skal få en positiv opplevelse med det å jobbe i barnehage. Kanskje kan dette på sikt resultere i flere menn i barnehagen. Uansett gir dette arbeidserfaring og mestring. Samtidig så åpner ungdomsskuleguttene  for nye impulser som kan gi lærerike lekende perspektiv for barnehagepersonalet.

Mer informasjon kan du se ved å følge disse linkene:

https://www.youtube.com/watch?v=lF_b5e3epKk

https://www.youtube.com/watch?v=xb90htttIUc