Åpningstid

Barnehagens åpningstid er: 7.00-16.30

Vår kjernetid er fra 9.30 - 14.30. Våre pedagogiske planlagte felles aktiviteter starter kl 10. 

Vi ber om at dere sender sms, mail eller ringer før 9.30 hvis dere leverer eller henter barnet i løpet av vår kjernetid. Vi har da program og er gjerne utenfor barnehagens område. Levering og henting krever da spesiell planlegging og avtale. 

Beregn god nok tid ved henting. Barnehagen skal være tom og låst kl. 16.30. Går henting over denne tiden må man skrive under et skjema for for sent hentet barn. Ved gjentakelse vil denne problemstillingen være tema på foreldresamtale som dere vil bli kalt inn til sammen med avdelingsleder og styrer.

Avdelingen kartlegger ved behov barnas levering og hentetidspunkt for å kunne planlegge personalets vakter etter dette. Det praktiseres for å planlegge for best bemanningen når flest barn er tilstede.