Påskeforberedelser

Kirkeårets mest dramatiske uke begynner palmesøndag. Vi fokuserer på vennskap, sorg men også glede...

Vi har startet våre påskesamlinger der vi ut fra barnas alder tilpasser budskapet slik at de får et grunnlag å bygge videre på. Vi vasker beina slik som Jesus gjorde på sine disipler og vi hører om da Jesus samlet disiplene til et siste måltid. Vi hører om vennskap, sorg men også glede. Påskedagen er den store gledesfest i kirkens år.

Som en del av våre påskeforberedelser reiser også de eldste barna til Os Kirke på påskevandring. Dette er en høytid vi ser frem til å fokusere på sammen med barna.