Særlig formål

Vi ønsker å gi barna kjennskap til vår kristne kulturarv. Barna får opplevelser og kunnskap gjennom sang, musikk, tekst og aktiviteter.

En dag i uken får barna delta på kristen samling på avdelingen. Gjennom et pedagogisk opplegg tilpasset barnegruppens alder gir vi de opplevelser og erfaringer. Vi undrer oss sammen med barna.

Kjennskap til kristendommen gir barna et grunnlag å bygge videre på. Vi har også samarbeid med barnehagens eiere, Os Sokneråd og Søfteland Indremisjon. Den årlige påskevandringen i Os kirke og adventstunden i Søfteland bedehus er to opplevelser vi gleder oss over.   Barna får mulighet til å gjøre seg kjent i kirkerommet, ta del i aktiviteter og erfare med alle sanser.

 

Barnehagens intensjon er i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna kristen oppdragelse i et godt, trygt miljø. Vi skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, og utvikle deres evne og vilje til å samarbeide med andre, bære ansvar og ha omsorg for medmennesker både i hjemlandet og mellom andre folkeslag.