Overgang mellom barnehage og skole

Barnehagen samarbeider med foreldre og skolen for å legge til rette for at barna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Alle førskolebarna samles i førskolegruppen hver onsdag mellom kl 10 og 14. En av personalet fra hver av de store avdeling er representert i gruppen og har ansvaret for gjennomføringen.


Målet for førskolegruppen er å prøve å skape en trygg og god overgang til skolen og skolefritidsordningen for det enkelte barn, med vekt på læring gjennom lek og samarbeid. For å trygge barna er vårt samarbeid med foreldrene og skolene viktig. Spesielt gjelder dette Søfteland skole, vår nærskole. Vi starter hvert barnehageår med et felles møte der alle tre arenaer er representert. Dette er i tråd med Plan for overganger for Os kommune og gir et godt utgangspunkt med informasjon mellom foreldre, barnehage og skole. Tiden blir brukt til informasjon om overgangen til skolen, om skolen og førskoleopplegget som er viktig forberedelse til skolestart. Foreldrene får også anledning til å stille spørsmål.

Barnehagen legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Gjennom felles treffpunkt og aktiviteter gir vi barna muligheten for å stifte nytt bekjentskap med andre barn de skal gå på skole med. Vi gir også alle barn uavhengig av hvilken skole de skal begynne på kjennskap til hva som skjer i skolen, friminuttene og skolefritidsordningen.

Førskolegruppen jobber etter en fast dagsplan som skal gi barna trygghet og forutsigbarhet. Månedsplan for innholdet er delt med foreldrene digitalt slik at de har kunnet følge barnas opplevelser dette året. Felles treffpunkt med skolen som lesestund i barnehagen med 5-klasse, deltakelse i storefri og besøk inne på skolen avtales med 1-klasse lærer ved oppstart av nytt barnehageår.

Førskolegruppen vil bruke sin siste samling til å forberede en høytidelig avslutning i barnehagen sammen med personal og foreldrene. Barnehagens lokaler blir klargjort med festpyntede bord og personlige bordkort til mamma og pappa. Førskolebarna tar del i alle forberedelser. Vårt mål med denne avslutningen er å løfte frem det enkelte barn for at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Det er høytidelig stemning når små og store kommer festpyntet til barnehagen etter stengetid. Etter et felles måltid gjennomføres selve seremonien. Etter sangunderholdning av førskolebarna blir hvert enkelt barn gitt oppmerksomhet på rød løper med utlevering av arbeidspermen med oppgaver og bilder. Permen er en tydelig dokumentasjon på barnas erfaringer, kunnskap og ferdigheter tilegnet i førskoleperioden. I tillegg får alle en rose og ikke minst en egen drikkeflaske der barnets navn er gravert inn. Dette er barnas navn med egen håndskrift. Personalet har planlagt et allsidig førskoleforberedende program.

 

Barnehagen vil etter foreldrenes samtykke informere skolen om barnas kunnskap og gitt informasjon som utgangspunkt for deres overgang til og oppstart i skolen. Vi er sikker på at vi gjennom vårt opplegg gir barna mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Tillatelse til informasjonsoverføring fra barnehage til skole gir dere foreldre på passordbeskyttet del av vår hjemmeside

Vi har laget et felles bilde hvor førskolebarna siste førskoledag får trykke sitt håndavtrykk. Dette vil vi la henge synlig i barnehagen og minne oss om de unike barna vi er så heldig å ha fått låne i førskolealder. De har alle satt spor som vil bli husket. Diktet som er skrevet på fellesbildet:

Jeg er unik

Siden tidenes morgen har det aldri eksistert noen som meg. Ingen har mine øyne, hender eller stemme. Ingen har min håndskrift. Gjennom hele evigheten kommer aldri noen til å se ut, tenke, snakke eller gjøre det samme som meg. Jeg er meg, har egenverdi og trenger ikke kopiere andre. Jeg er unik.