Hjemmesiden vår

Hjemmeside brukes til informasjon og som felles oppslagsverk for personal og foreldre i vårt samarbeid mellom barnehage og hjem.

Vår hjemmeside med informasjon er en synliggjøring av barnehagens innhold. Informasjonen på hjemmesiden er, rammer og retningslinjer med utgangspunkt i overordnet lovverk. Det er ønskelig å samle informasjonen slik at personal og foreldre kan forholde seg til samme informasjon. 

Vi har bevisst valgt vekk lapper, unødvendige e-poster og hektiske beskjeder i garderoben. Nå har vi samlet alt av informasjon på et sted og foreldre kan oppsøke informasjon når det passer i løpet av dagen. Våre brukere har i tillegg et innlogget område hvor vi deler beskjeder, bilder og avdelingsplaner.

Vi har som fokus å være i utvikling. Tilbakemeldinger på informasjon som er savnet på vår hjemmeside setter vi pris på. Er det spørsmål utover informasjonen på siden vår er vi også behjelpelig med det.

Kontakt informasjon på nettsidens forside.