Retningslinjer ved sykdom

Vi følger de anbefalinger som er gitt av hensyn til barnet selv og for å unngå unødvendig smitte til andre barn, personal og familier. Ber om at dere vurderer å holde søsken hjemme når et av barna allerede er hjemme med smittsomme sykdomsutbrudd. Dette gjelder spesielt oppkast og diaré.

For å unngå det ubehag og de praktiske konsekvensene sykdom fører med seg ber vi at alle tar ansvar for å redusere smitte ved sykdom. Dette gjøres ved å holde barnet hjemme når de er syk og inntil anbefalt "karantenetid" for de sykdommer dette gjelder.

Vi er alle tjent med en streng praksis da det kan redusere fraværet både hos barn og personal.

Barnehagen har ved alle inngangsparti desinfeksjonsmiddel som kan benyttes både når dere kommer og går. Dette anbefales i tillegg til god håndhygiene.

Barnehagen følger råd fra smittevernlegen i Os og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Retningslinjer vi følger finner dere oppdatert på Folkehelseinstituttets side ved å søke:

www.fhi.no

 

Vi er ute i løpet av dagen. Barn som ikke kan være ute pga sykdom må holdes hjemme. 

Ved å melde om barnas sykdom kan vi informere foreldre generelt i barnehagen og dermed fange opp flere tilfeller og redusere smitten.

 

Akkurat nå er det meldt om:

Barnehagen er stengt som tiltak mot Koronasmitte