Retningslinjer ved sykdom

Egen smitteveileder gjeldende for Covid-19 finner dere på forsiden av barnehagens hjemmeside. Foreldre har også fått oppdatert mail med informasjon om tilpasset barnehagetilbud.

Anbefalinger som er gitt er av hensyn til barnet selv og for å unngå unødvendig smitte til andre barn, personal og familier. Ber på det sterkeste om at søsken holdes hjemme når et av barna allerede er hjemme med smittsomme sykdomsutbrudd. 

For å unngå det ubehag og de praktiske konsekvensene sykdom fører med seg ber vi at alle tar ansvar for å redusere smitte ved sykdom. Dette gjøres ved å holde barnet hjemme når de er syk og inntil anbefalt "karantenetid" for de sykdommer dette gjelder.

Barnehagebarn kan komme i barnehagen med snør så lenge allmenntilstanden er god. Bjørn Petter Johannesen, Smittevernoverlege i Bjørnafjorden kommune presiserer betydningen av dette: «Dette betyr i praksis at dersom barnet har snørrete/rennende nese uavhengig av farge, og ingen andre tilleggssymptomer som feber, hoste, redusert allmentilstand osv, altså isolert rennende eller snørrete nese kan det gå i bhg.»

Vi er alle tjent med en streng praksis da det kan redusere fraværet både hos barn og personal.

Barnehagen har ved alle inngangsparti desinfeksjonsmiddel som skal benyttes både når dere kommer og går. Dette anbefales i tillegg til god håndhygiene.

Barnehagen følger råd fra smittevernlegen i Os og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Retningslinjer vi følger finner dere oppdatert på Folkehelseinstituttets side ved å søke:

www.fhi.no

 

Viktig å huske på: 

  • Vi er ute i løpet av dagen. Barn som ikke kan være ute pga sykdom må holdes hjemme. 
  • Ved å melde om barnas sykdom kan vi informere foreldre generelt i barnehagen og dermed fange opp flere tilfeller og redusere smitten.
  • Ikke la syke barn være med for å levere/hente søsken i barnehagen.
  • Ved feber bør barnet ha en feberfri dag før det kommer tilbake i barnehagen.
  • Ved oppkast og diarè må det gå 48 timer fra siste utbrudd.
  • Barn trenger ikke ha feber, oppkast eller diarè for å være syk. Er allmenntilstanden dårlig, hold barnet hjemme.