Parkering

Trafikksikkerhet i barnehagen ved levering og henting av barna er viktig å ha kontinuerlig fokus på. Vi har ingen å miste!