Parkering

Trafikksikkerhet i barnehagen ved levering og henting av barna er viktig å ha kontinuerlig fokus på. Vi har ingen å miste!

Trafikksikkerhet i barnehagen i forbindelse med levering og henting av barna

Det er mulig i en periode få parkeringstillatelse for parkering på personalparkeringen. Dette i situasjoner der man av praktiske årsaker har behov for å stå nærmest inngangen. Dette kan være av helsemessige årsaker eller pga småsøsken som må være med i hente og bringesituasjonen. Vi ber om at denne parkeringstillatelsen leveres tilbake når behovet ikke lenger er eksisterende. I utgangspunktet ønsker vi minst mulig kjøring i dette området av hensyn til barnas sikkerhet.