Dugnad

Dugnadsoppgavene kan tilpasses tidspunkt som passer dere best. En felles dugnad gjennomføres høst (28.09.19) og vår. Videre vil listen over dugnadsoppgaver til enhver tid være oppdatert. Dere kan ta kontakt og avtale tid for gjennomføring av dugnad når det er oppgaver dere ønsker å hjelpe til med. Ta kontakt for nærmere avtale.

Ta kontakt for mer informasjon. Dag og tidspunkt tilpasses den enkelte familie. Når jobben er gjennomført sendes antall timer på Mail til: post@nottelitenbarnehage.no Timene registreres da i barnets mappe. 

Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Kjøre vekk mindre trær fra Trollstuens uteområde.
 • Fjerne grus fra kunstgress.
 • Maling ute (vår / sommer) Utvendig bygg Trollstuen, utvendig baksiden av hovedbygg, tregjerde ved parkeringen, 
 • Male / dekorere benker ved hovedbygg.
 • Montere kunstgress på lekeapparat som antiskli.
 • Montere plasttak ved inngansparti og kjøkken.
 • Spyle og rydde  lekeskurene inne.
 • Trille sand / grus i Trollstuen.
 • Male lekekjøkken og liste rundt kanter.
 • Markere opp parkeringsplasser
 • Skifte lyspærer.
 • Reparere terassedør på Humlebolet. Dør har "trutnet"
 • Fjerne mose på tak i Trollstuen
 • Vaske / spyle hovedbygg
 • Klippe gresset bak hovedbygget

 

Ønsker du oversikt over deres dugnadstimer? Logg deg inn på Mine sider via hjemmesiden (ikke Kidplan app). I barnets mappe finner du registrerte timer på gjennomført dugnadstimer.

Dugnadsinnsatsen er for oss veldig god hjelp. Bildet over i artikkelen er "lekemøbler" som på magisk vis ble "tryllet" frem på dugnad etter det var gjennomført trefelling i barnehagen. Nå innbyr det til lek hver dag, en god arbeidsinnsats som virkelig påvirker i barnas hverdag.

Tusen takk for all god hjelp som er gjennomført. Vi er veldig takknemlig!