Garden Of Eden Kenya Support

Vi arrangerer årlig kombinert sommeravslutning og kunstkafè. Dette er en veldig kjekk felles opplevelse sammen med små og store, venner og familie. I tillegg gir det inntekt som sendes direkte til Garden Of Eden Kenya support. Vi er så glad for at vi kan være med å utgjøre en forskjell for barna i kiberia slummen.

Tusen takk til alle som kom og deltok på forrige kunstkafé, barnehagens årlige sommerfest. Dere bidrog til god stemning gjennom stort engasjement, positiv instilling og ikke minst giverglede.

Kunstkafé er ikke gjennomførbart uten kunst. En helt spesiell takk til barn og personal som legger ned mye arbeid i skapende prosesser gjennom barnehageåret. Dette gir resultatater i unike kunstbidrag fra hvert barn. Vi er takknemlig for at dere foreldre betaler for barnas produkter noe som gir inntekt til prosjektet.

I tillegg til kunstutstilling og kunstsalg får vi inntekt fra god mat og drikke i kafeén og ikke minst de mest fristende kaker bakt av dere foreldre. Vi har også loddsalg med flotte premier. Dette gir samlet inntekt som igjen gleder mottakerne i Garden Of Eden Kenya support. Vi har støttet dette prosjektet gjennom årlig kunstkafé siden 2010. Vi har fått et nært forhold til prosjektet og har sett at arbeidet vårt gir resultater. Våre økonomiske bidrag har vært viktig for å videreutvikle prosjektet og bedre flere barns situasjon..

Vi har hatt økning på resultatet hvert år fra kr 8000,- i 2010 til kr 26 185,- i 2018.  

Tusen takk til FAU som i stor grad har bidratt til at dette har vært mulig å gjennomføre i tillegg til vår daglige drift.