Bursdags invitasjon

Barnehagen har egne retningslinjer for invitasjoner som skal deles ut i barnehagen i forbindelse med bursdag.

Vi ønsker en praksis som unngår at enkeltbarn opplever å bli ekskludert. Som voksne kan vi enkelt sikre at alle barn føler seg inkludert men på ulike tidspunkt. Vi anbefaler derfor at invitasjonen ikke er forbeholdt et tilfeldig utvalg av barn men er satt i system. Det gjør det lettere for barna å forholde seg til hvorfor eller hvorfor ikke de fikk komme i bursdagsbesøket. Det gjør også situasjonen lettere hvis invitasjonen ikke inkluderer en venn i barnehagen. I praksis betyr dette at følgende alternativ kan benyttes:

  • Inviter alle på avdelingen
  • Inviter alle av samme kjønn som bursdagsbarnet på avdelingen
  • Inviter alle på samme alder som bursdagsbarnet på avdelingen

Hvis dere kun ønsker et fåtall av barnets venner må invitasjonene deles ut utenom barnehagen.

Vi markerer også barnets bursdag i barnehagen sammen med alle vennene på avdelingen i barnehagens åpningstid. Denne dagen er barnet spesielt i fokus og får positiv oppmerksomhet fra små og store på avdelingen. Bursdagssamling for barnet er et høydepunkt.