Praksisbarnehage

Nøtteliten barnehage tilbyr elever og studenter praksis i forbindelse med deres utdanning.

Det er viktig å gjøre en innsats for å være med å rekruttere nye medarbeidere for fremtiden. Vi har et variert barnehagetilbud og en kultur for å inkludere noe som gir et godt grunnlag for å ta imot både studenter fra høyskolen og elever fra videregående. 

Vi veileder samtidig som vi gir utviklende arbeidserfaringer i trygge rammer. 

Elevene kommer fra Os videregående skole og Slåtthaug videregående skole, linjen for Helse og Oppvekst. De utdanner seg til barne og ungdomsarbeidere.

Studentene kommer fra NLA som er en privat, kristen høgskole og har som mål å bli barnehagelærer.