Nøtteliten Posten

Nøtteliten Posten er barnehagens egen avis. Avisen kommer ut to ganger i året og ble første gang utgitt desember 2007.

Før hver sommer og juleferie sender vi med hjem en ny utgave av Nøtteliten Posten.  

Avisen er til stor glede for små og store, et kjekt tilbakeblikk på det som har skjedd siste halve året. Ord og bilder beskriver noe av barnehagehverdagens innhold og er et godt utgangspunkt for samtale med barna om deres hverdag i barnehagen.