Søke plass i Trollstuen

For barn med plass i barnehagen kan søknad sendes på mail til: post@nottelitenbarnehage.no Nye barn må søke via Os kommune sitt felles opptaksystem.

Vår friluftsavdeling Trollstuen er et tilbud til barn i alderen 4-6 år. Ønsker du at ditt barn skal stå på venteliste? Send mail til post@nottelitenbarnehage.no 

Vi har opptak i august og det er barn på ventelisten som har fortrinnsrett i denne prosessen. Ventelisten er ikke bindende for barnet. Dette betyr i praksis at dere foreldrene får mulighet for å vurdere om dere tar imot plassen hvis dere får tilbudt plass. Foreldre vil da få mulighet til å vurdere ut fra hva barnet har mest utbytte av på det aktuelle tidspunkt.  

Det som skiller Trollstuen fra våre andre to avdelinger for barn i samme aldersgruppe er:

  • Avdelingen holder til i ny moderne hytte i skogen ikke langt fra vårt hovedbygg.
  • Uteområdet er ikke inngjerdet og regnes som turområde.
  • Barnet må ha sekk som er god å bære på lengre turer. 
  • Turer tilpasses gruppen men det jobbes med en progresjon på vanskelighetsgrad.