Søke plass i Trollstuen?

Søknad sendes på mail til: post@nottelitenbarnehage.no

Vår friluftsavdeling Trollstuen er et tilbud til barn i alderen 4-6 år. Ønsker du at ditt barn skal stå på venteliste? Send mail til post@nottelitenbarnehage.no 

Vi har opptak hver august og det er barn på ventelisten som har fortrinnsrett i denne prosessen. Ventelisten er ikke bindende for barnet. Dette betyr i praksis at dere foreldrene får mulighet for å vurdere om dere tar imot plassen hvis dere får tilbudt plass. Foreldre vil da få mulighet til å vurdere ut fra hva barnet har mest utbytte av på det aktuelle tidspunkt.  

Det som skiller Trollstuen fra våre andre to avdelinger for barn i samme aldersgruppe er:

  • Lokaler i ny moderne hytte i skogen i nærheten av vårt hovedbygg
  • Uteområdet er ikke inngjerdet og regnes som turområde.
  • Barna må ha gode klær og ekstra klær som bytte tøy tilpasset årstid.
  • Sekk og drikkeflaske. 
  • Sko etter årstid.
  • Turer tilpasses gruppen men det jobbes med en progresjon på vanskelighetsgrad .
  • Avdelingen jobber for å gi barna glede ved å være ute i naturen.