Vi tilbyr praksisplass til elever og studenter under utdanning.

Vi ser frem til å ønske studenter og elever som skal ha sin praksisperiode i Nøtteliten barnehage velkommen.

Vi har erfart å ha en pedagogisk praksis som gir studenter fra høyskolen og elever fra videregående en nyttig praktisk og teoretisk utvikling. Vi er stolt av barnehagen vår og ser det som et viktig ansvar å tilby praksisplasser for å rekruttere nye pedagoger og fagarbeidere inn i vårt yrke. Det er også både lærende og utviklende for vår drift å se vår praksis gjennom praksiskandidatenes undrende spørsmål. For barna betyr dette økt voksentetthet, tilgang på nye ressurser og opplevelser. Både elever og studenter bidrar i det pedagogiske opplegget i hverdagen under veiledning av våre dyktige pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Dette arbeidet inngår også i våre verdier om å være inkluderende, lekende og i utvikling. Vi gleder oss!