Lurer du på hva VI LURTE PÅ ? 🔍

Under slagordet: «Jeg lurer på ...» vil Barnehagedagen 2019 vies til å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet. Ved å ta barnas spørsmål på alvor og undre oss sammen blir resultatet spennende læringsprosesser og temaene er uendelig mange.

12. mars arrangeres Barnehagedagen 2019. Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager.

Lek – undring - utforsking

Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder. For å lykkes med det må de ansatte bruke varierte arbeidsmåter, og ta utgangspunkt i barnets og barnegruppens behov. Det må gis plass og rom til barns nysgjerrighet, og ansatte må klare å fange opp barns ulike signaler og stimulere til undring og utforskning, skape engasjement, interesse og motivasjon til nye erfaringer, kunnskaper og opplevelser. Barnehagen skal være bevisst på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning. Barnehagen skal også legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.

På barnehagedagen vil vi ha ekstra fokus på å dokumentere hva barna lurer på. Vi er heldig som kan undre oss sammen med barna gjennom barnehageåret og ta del i barnas utvikling innenfor mange ulike kunnskapsområder. Som forberedelse til dagen fikk barna spørsmål om hva de lurer på. Her er noe av svarene:  

 

Videre ser du bilder fra barnehagedagen når vi sammen lurer på ulike tema og problemstillinger...

 

Hva skjer når vi tar en sitron på en ballong full med luft?

 

Tenk den sprakk...hva kan være grunnen til det???

 

Det er spennende å se hva som flyter og hva som synker.

 

Det gir grunnlag for mye undring:

Hvorfor flyter mandarinen med skallet på men synker når vi skreller den?

Hvorfor flyter fjæren og pinnen?

Hvorfor synker bilen til bunnen med en gang vi Slipper den i vannet? 

 

 

Det er magi når vann, penselen og maling gir avtrykk på papir.

Ulike farger, former, svake penselstrøk og harde avtrykk oppstår.

 

 

Hvorfor renner ikke vannet ut når vi stikker hull i posen med fargeblyantene? 

 

Hva skjer når vi tar ut fargeblyantene?

 

 

Hva skjer når vi heller vann på Skittelsene?

 

 Hvorfor sprer fargene seg?

 

Det er så uendelig mange tema og spørsmål å undre seg over. Barna minner oss om livets mange mysterier og har nysgjerrighet som smitter. Vi voksne må være observant og se mulighet i barnas mange innspill. Dette bidrar til barnas erfaring, kunnskap og utvikling. Vi er glad dette tema gjelder hver dag i barnehagen og ikke bare i dag selv om det fikk spesielt fokus på barnehagedagen. Vi har fortsatt så mye mer vi lurer på...og vi vil fortsette å forske. Vi skal bla følge godt med på frøene som ble plantet i dag.