5.juni markerer vi verdens miljødag

5.juni skjerper vi fokus og holdninger og minner hverandre om vårt felles nødvendige arbeidet for miljøet. Alle små og store skal delta i vår egen miljøløype denne uken.

Selv om Nøtteliten barnehage har tilfredsstilt krav for Grønt Flagg siden 2013 er det likevel kjekt og nyttig med ekstra fokus på miljøarbeid i forbindelse med verdens miljødag.

Gjennom vårt arbeid med bærekraftig utvikling, natur og miljø har vi føringer i Rammeplan for barnehagen som setter mål for å sikre barnas mulighet for å tilegne seg kunnskap om dette viktige tema. 

Dette arbeidet påvirker vår praksis og gir barna kunnskap om respekt for naturen og det å ta vare på miljøet. 

I år har vi laget en miljøløype rundt barnehagen med informasjon og oppgaver tilpasset barnas alder.

Kildesortering er en naturlig praksis i vår hverdag men klarer barn og voksne å kildesortere alt bosset i sekken? Vi har laget en miljøstasjon ute med barnehagens ulike bosspann. Det er også laget til en bossekk med ulike gjenstander, noen lette men og noen vanskeligere å plassere i rett bosspann.