Siste innspurt med arbeidet på uteområdet🚚

Fallunderlag under disser og kunstgress på ballbane er nå på plass. Arbeidet vil ferdigstilles når været tillater. Det gjenstår gummidekke i slitesonen under disser. Dette blir gjort i uke 38.

 

Sykkelbanen er nå klar til bruk🚴🚴‍♀️... Den kunne gjøres ferdig etter asfalteringen onsdag 21.august. 

Onsdag 21.august ble uteområdet asfaltert. Denne dagen måtte vi benytte korridoren som inngang til avdelingene i hovedbygget. Inngangen på kortsiden av hovedbygget ved Pinnsvinkroken. Det var tilrettelagt med skotrekk og navn på avdelingene på dørene i korridoren.

Foreldre parkerte på personalparkeringen og personalet benyttet foreldreparkeringen, langs veien ved Humlebolet. Dette av hensyn til barnas sikkerhet pga anleggsdrift.  

Vi beklager de endringer arbeidet medfører men håper på forståelse og at dere som oss er glad for progresjon i arbeidet med uteområdet.

Arbeid som nå er gjort:

  • Utbedring av overvannsituasjonen på hele uteområdet ved hovedbygget.
  • Asfaltering og oppmerking av sykkelbane på den åpne plassen
  • Fjerning av gammel sandkasse ved Ekornstubben og Humlebolet
  • Klargjøring til ny disse ved Ekornstubben og Humlebolet
  • Fjerning av rundtømmer langs alle kanter
  • Nytt underlag under dissen "reiret".                                                                                                     Ny disse og underlag ved området mellom Ekornstubben og Humlebolet
  • Kunstgress på ballområdet

 

At overvannet på uteområdet nå er fjernet skaper kø ved takrennen....                                                Arbeid som skal gjøres:

  • utbedring av kunstgress ved "brannbilen 
  • Ny sandkasse under taket ved gult skur og nye lekehytter.