Nasjonal brannvernuke

Vi er klar for uke 38 og nasjonal brannvernuke

Vi har årlig brannvernforebyggende arbeid i barnehagen. I uke 38 fokuserer vi på brannvern gjennom aktiviteter, samling og i tilrettelagte lekemiljø.

Målet er ikke å skremme men å opplyse, bevisstgjøre og trygge barna. Den nasjonale brannvernuken er et stoppunkt også i barnehagens egne rutiner knyttet til brannforebyggende tiltak. Vi skal igjen evaluere egne rutiner for vår forebyggende praksis og beredskapsplaner hvis en uønsket brannsituasjon oppstår. Vi har også hatt ekstern årlig kontroll av vårt varslingssenter, nødlys ved nødutganger, slukkeutstyr osv. 

Vi gjennomfører i år en brannøvelse i løpet av denne uken. Målet er som nevnt ikke å skremme noen. Dette blir fredag kl 10. Barna er da forberedt gjennom ukens aktiviteter og dette blir en avslutning på vårt arbeid. 

Førskolebarna skal også i år på tur til Os brannstasjon. Vi er takknemlig for at de tar imot oss. Foreldre vil få se bilder på passordbeskyttet område fra aktiviteter gjennom uken og i tillegg vil vi legge ut små innblikk på facebooksiden vår.

Her er bilde fra forberedelsene. Bildene er fra vårt bibliotek som er innredet til lek knyttet til tema brannvern.  Vi vet at leken er barnas viktigste læringsarena. Her kan de benytte ny og gammel kunnskap i spennende lekeopplevelser.

I dette øyeblikket bildet ble tatt kastet den kvinnelige brannbetjenten seg raskt i førersetet men sa med kontrollert rolig stemme: "til unnsetning" Resten av redningsarbeiderne gjorde seg klar til arbeid i det bilen kjørte og det var virkelig en spent stemning som preget mannskapet ombort i brannbilen.  Vi ser frem til en spennende uke...

Barnehagen har markert nasjonal brannvernuke siden 2007. Dette er et så viktig tema at vi også har etablert en egen "brannstasjon" på vårt nye uteområde. Der vil vi slukke "branner" i løpet av uken med ekte brannslange og vann...

Dette er et viktig forebyggende tema som kan kvalitetsikres hjemme både hos barn og personal. Dette anbefales!