Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Tusen takk til barn, foreldre, og våre samarbeidspartnere for gode barnehagedager gjennom året. Våren har gitt oss nye rammer, rutiner og andre behov for samarbeid pga smittetiltak i forbindelse med Korona. Sammen har vi likevel klart å få det til, fornøyde barn er det beste beviset på dette.

Vi gleder oss med de av dere som har startet ferien. Barnehagen har sommerstengt uke 29 og 30. De fleste har derfor ferie tilknyttet disse to ukene enten i forkant eller etterkant. Vi drifter som vi har gjort etter smittetiltak ved gult nivå (trafikklysmodellen) også gjennom sommeren. Detaljert informasjon om de ulike tiltak er sendt tidligere på egen mail til alle foreldre.  Avdelingene vil være på egen avdeling og eget uteområde med faste voksne på avdelingen.  Oversikt over hvem av de voksne som er tilstede på avdelingene finner dere foreldre på avdelingens ukeplan (passordbeskyttet område). 

Vi benytter mulighetene som dukker opp gjennom sommeren og legger tilrette for lek med sommerlig preg og er i hovedsak ute. 

Ved oppstart i august er vi bedt om å opprettolde tilsvarende praksis med mindre vi får beskjed om å justere i takt med smittesituasjonen i samfunnet hvis denne endres. Dette fokus må ivaretas både i og utenfor barnehagen. Desinfeksjon benyttes i porten både når dere går inn og ut av porten. I forbindelse med opphold i utlandet ber vi dere også oppholde karantenetid når det er nødvendig.  

I tillegg til sommerperioden i barnehagen ser vi frem til nytt barnehageår. Tivenning fra liten til stor avdeling, tilvenning av søsken og helt nye barn som vi skal bli kjent med starter i august. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere.

Vi ønsker spesielt førskolebarna våre tusen takk for fine år, felles opplevelser, smil, latter og tårer. Hverdager fylt med hverdagsaktiviteter, små og store utfordringer, erfaringer som gir nødvendig lærdom om livet. Vi er opptatt av å gi barna livsmestring i trygge rammer. Vi sender fra oss noen fantastiske barn til skolen. Vi vil savne dere og er så takknemlig for tiden vi har fått dele med dere. Lykke til videre!

Bildet over viser noen av våre store barn som endelig kommer seg opp i et at klatretrærene i barnehagen. Dette er et tydelig tegn på at de er blitt større og at øvelse gir resultater. Mestringsgleden var tydelig...