Planleggingsdag

Neste planleggingsdag er fredag 26.mai.

Barnehagens planleggingsdager er viktige for at vi skal oppfylle vårt samfunnsmandat og jobbe i tråd med rammeplanen. Vi skal være i stadig endring og utvikling for å kunne møte nye krav og utfordringer. Det krever en stadig utvikling av personalets kompetanse. Å være i utvikling er så viktig for oss at vi har det som en av våre verdier i arbeidet for å nå vår visjon om å skape et herlig sted på jord for liten og for stor. 

For å oppnå dette krever det tid til samarbeid for personalet. Planleggingsdagene gjør at dette arbeidet ikke går på bekostning av mindre voksen ressurser sammen med barna da alle barna har fri. Planleggingsdagene er viktig for å gjøre barnehagehverdagen best mulig for barna. Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.