Velkommen til nytt barnehageår...

Det er herlig å igjen høre glade, ivrige stemmer av barn og personal i barnehagen. Gjensynsgleden er stor i møte med venner vi ikke har sett på en stund pga ferie.

Det er en glede å ønske velkommen til nytt barnehageår. Nå er vi igang igjen med hverdagen vår. For noen betyr dette oppstart på ny avdeling pga at de er blitt eldre og nå tilhører "stor" avdeling. For andre betyr det en helt ny hverdag fordi de ikke har gått i barnehagen vår tidligere. Spesielt velkommen til alle dere. Jeg håper dere vil finne dere vel tilrette hos oss. Tilvenning er alltid spennende. For noen mer krevende enn andre men uansett er jeg trygg på at gjennom et godt samarbeid med personalet vil dere finne gode strategier for at oppstarten skal bli best mulig. Personalet har mye erfaring på tilvenning og kan være behjelpelig om det er noe dere lurer på i forbindelse med dette. 

Jeg håper dere vil ha glede av hjemmesiden og din side som dere vil få påloggingslink til etterhvert som avdelingene har registrert dere i systemet. Dette vil gjøre kommunikasjon og informasjon mellom barnehage og hjem enda bedre. All informasjon vil nå bli gitt på denne siden. 

Da håper jeg dere vil finne dere vel tilrette i Nøtteliten og vår barnehagehverdag...