Planleggingsdag

Fredag 10.november er barnehagen stengt. Det gir personalet mulighet for faglig utviklingsarbeid.

Fredag 10.november er det klart for dette barnehageårets andre planleggingsdag. Barnehagen er da stengt for barna men personalet er på jobb men med fokus på faglig utvikling.

Dagen blir todelt. Vi jobber med implementering av ny rammeplan gjennom hele dagen men deler dagen med fokus på to hovedområder. Vi benytter både ukentlige avdelingsmøter og fagmøter i dette arbeidet men det unike med planleggingsdager er diskusjoner og arbeid i plenum, hvor hele personalgruppen er samlet. 

Målet for denne dagen er å sette rammer for vår praksis med utgangspunkt i ny Rammeplan, fagkunnskap og erfaring. Dette arbeidet er viktig for å tilby et barnehagetilbud i samsvar med våre nye retningslinjer. Denne dagen bidrar til å utvikle kvaliteten på vårt barnehagetilbud. Barnehagens mattilbud er et av våre fokusområder denne dagen.

Kommende planleggingsdager dette barnehageåret er: 2.januar, 2.februar og 18.mai.