Betaling for barnehageplass

Innbetaling for barnehageplass skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det er støtteordninger familier som kommer inn under gitte kriterier kan søke om. Se egen link.