Barnehagens innhold

Se for dere en stor søledam ute, som det er lov å hoppe og plaske i. La oss tenke oss at denne store dammen er Nøtteliten barnehage. I dammen står vår visjon ”et herlig sted på jord for liten og for stor” Og i denne store dammen er det herlig å være!

Over denne ”dammen” henger det en paraply. Paraplyen er inndelt i 3 deler og viser verdiene våre ”inkluderende, lekende og i utvikling”

Og til å holde denne paraplyen oppe; en solid stang ”sosial kompetanse og barns medvirkning” Sosial kompetanse handler om de verktøyene vi gir barna for at de skal mestre å samhandle med andre på en god måte.  Barns medvirkning synliggjør målet om at barna skal kjenne at de blir sett og hørt og har innvirkning på sin egen hverdag.

Dråpene som faller ned fra paraplyen symboliserer noen av de konkrete aktivitetene/metodene vi jobber med i hverdagen for å nå disse målene. Dråpene faller ned i dammen og skaper en stor og deilig ”opplevelsesdam” for barna til å hoppe og plaske i.

Alt dette utgjør Nøtteliten barnehages årsplan. Denne kan dere lese i på egen side.