Foreldremøte for nye barn med oppstart høsten 2019

Vi ønsker foreldre til nye barn med oppstart høsten 2019 velkommen til felles foreldremøte 5.juni kl 18